Waarborg van uw privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring In 2 Network BV
[Sales Leaders is een handelsnaam van In 2 Network BV]

Bezoekadres: Dr. Willem Dreessingel 112, 6836 CW Arnhem
KvK  nr. 71196021
BTW nr. NL 858617869.B01

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In 2 Network BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van In 2 Network BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan In 2 Network BV verstrekt. In 2 Network BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom In 2 Network BV gegevens nodig heeft
In 2 Network BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan In 2 Network BV uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de realisatie van een website of media uiting.

Hoe lang In 2 Network BV gegevens bewaart
Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van In 2 Network BV gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.

Delen met anderen
In 2 Network BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van In 2 Network BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In 2 Network BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
In 2 Network BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van In 2 Network BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan In 2 Network BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In 2 Network BV heeft hier geen invloed op. In 2 Network BV heeft Google geen toestemming gegeven om via In 2 Network BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@salesleaders.nl. In 2 Network BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is In 2 Network BV eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan In 2 Network BV kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Wilt u een schriftelijk overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens ontvangen, dan is In 2 Network BV gerechtigd u een vooraf te betalen redelijk bedrag voor gemaakte kopieerkosten in rekening te brengen.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van In 2 Network BV de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van In 2 Network BV in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen
In 2 Network BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De van een cliënt(e) originele schriftelijk genoteerde persoonsgegevens worden gedurende de trajectduur en t.b.v. accountantscontroles en of audits, bewaard in gesloten kasten. Na afloop van het traject worden de gegevens nog vijf jaar bewaard in een extern archief en daarna vernietigd.

De website van In 2 Network BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door In 2 Network BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met In 2 Network BV op via info@salesleaders.nl. www.salesleaders.nl is een website van In 2 Network BV.

Neem contact op

phone 06 – 30 14 19 37

email info@salesleaders.nl

location_on Dr. Willem Dreessingel 112
6836 CW Arnhem